CouplesMind!

Find tilbage til hinanden

y0WjjG_t20_e8R66L

Hvem er i?

I har udsat jer selv for masser af parforholdsværktøjer!
Nogle af dem virkede – men ikke i længden, og gav heller ikke den grundlæggende ændring for jer, som I drømte om.

I har lavet tonsvis af aftaler med hinanden om at ændre på hverdagen, og de har været umulige at holde.

I ved at, at I er ansvarlig for at skabe en god stemning for jer selv og jeres børn, men det er svært at leve op til i hverdagen.

I vil ikke gå på kompromis med jeres liv, og det børnene i familien vokser op i, og I ønsker, de skal have de bedste betingelser for at få et godt liv.

Det er vigtigt for jer, at jeres liv har en god balance mellem familie, tid til jeres parforholdet og og tid til jer selv.

I vil gerne arbejde med jer selv, og måden I håndterer hverdagen på.

I er begge klar til, at der sker ændringer i jeres liv, og jeres måde at være sammen i familien på!

På parforløbet vil du blandt andet:

På forløbet arbejder vi med, at får brudt med et mønster, som lige nu skaber konflikter i mellem jer.

I får redskaber til jeres kommunikation, som gør det nemmere at tale sammen i hverdagen.
I vil få jeres løsning til, at få energien tilbage i jeres parforhold.
Det vil blive nemt at spotte, hvornår I har mulighed for, at handle anderledes i hverdagen sammen, så lysten til hinanden udvikles.

I vil få vejen til, at jeres måde at være sammen på, vil udvikle jer resten af livet sammen.
I vil skabe ændringer, som vil kunne mærkes i hos alle i familen.


Vejen I tager sammen

I vil bane vejen for jeres børn – Børn gør ikke som vi siger, men som vi gør – og I vil vise dem vejen til, at sakbe ændringer i livet, så livet tager den form I drømmer om.
Forskellighederne der tidligere skabte konflikter og afstand, vil I kunne bruge til at styrke jer, så I bliver et stærkt team sammen.

I vil blive de voksne, som jeres børn har brug for, for at få en tryg og kærlig barndom. I vil opleve, at få en parforhold som lader Jer op, og hvor overskuddet vil være en del af jeres hverdag sammen I vil få den viden I har brug for, for at skabe de ændringer der skal i jeres liv sammen.
I vil endelig finde ind til det, som forhindrer jer i at blive den partner, I gerne vil være for den hinanden.

I vil få selvindsigt i jer selv og jeres parforhold som gør, at I føler jer trygge sammen.
Hverdagen vil begynde at lade jer op, og overskuddet vil blive en del af jeres liv – også når I er sammen i hverdagen.
I vil skabe ændringer, som I kan bruge resten af livet sammen.

I vil opleve, at I kommer tættere på hinanden og bliver hinandens fortrolige.
CouplesMind skaber de ændringer der skal til for, at I får et parforhold som lader jer begge op – Et parforhold med passion og kærlighed resten af livet sammen.

Opstart af jeres nye liv

5 måneder der skaber tilknytning

I får præcist doseret viden!
Så I netop undgår alt unødvendig viden om parforhold og familier, som ingen forældre eller par har brug for at vide! Den unødvendige viden, som kun opleves som demotiverende og skaber frustrationer, og øger jeres følelse af utilstrækkelighed, og følelsen af ikke at lykkes som par, er ikke del af forløbet!

I starter, så snart I har tilmeldt jer og investeret første rate eller det fulde beløb. I får omgående adgang til videoer og opgaver online, som indeholder den viden I har brug for, for at starte jeres rejse sammen.

Herefter er der individuelle onlinesamtaler til jer, online materiale og parsamtaler løbende i forløbet.

CouplesMind!

Forløbet er sammensat af 5 grundlæggende moduler

Få hjælp til at få fjernet støjen.

Så i kan få skabt fokus i jeres forhold

Få hjælp til jeres kommunikation

Så I bliver tættere og stærkere sammen.

Lær at elske jeres forskelligheder

Så forskelligheder bliver til styrker i jeres forhold

Få hjælp til jeres forældreskab.

Så I bliver et team og en kærlig og stærk familie

Få nøglen til begær i lange parforhold

Så I får genskabt og bevarer lysten og passionen til hinanden.

Bliv ekspert på jer selv, og på jeres familie sammen

Jeres indbyrdes dynamik, skaber fundamentet for jeres familie, og det er afgørende for om familien trives eller der ofte er konflikter imellem børnene.
Når man som par kender sig selv, sit partnerskab og sin families reaktioner og mønstre, så bliver det nemt, at skabe et godt samliv sammen. Også selv om vi er uenige om skærmtid – sovetider – hjemtider osv.

I kommer begge fra forskellige familier, måske også med forskellige værdier. Og det kan være en styrke for jer som forældre, når I finder vejen til det.

Bliv stærk i jeres nye liv og fasthold og sæt fokus på intimiteten

Det er vigtigt, I kender jeres personlige og jeres parforholds advarselssignaler.
De signaler som er udtryk for, at I er på vej tilbage i det gamle destruktive mønster.
Det mønster som gjorde, at I havde for mange drænende konflikter og løb surt i misforståelser.

I har indtil nu levet jeres liv én måde – i rigtig mange år – Dit nye liv er helt nyt. Det skal leves et stykke tid, før det bliver en selvfølge at leve.

For selvom jeres nye liv føles bedre, tager det længere tid før hjernen og kroppen er helt tryg, i de nye mønstre.
Den vil automatisk søge til gamle mønstre, også selvom de ikke var gode for jer og jeres familie. Derfor kræver det, at I kender signalerne, og I begge ved, hvordan I skal handle, når de kommer snigende.

Det er også her, vi arbejder med at udvikle jeres intimitet sammen, hvis I har interesse i det. Lyst og behov er for mange forskellige, også inde i parforholdet.

Hvad gør vi med den forskellighed, og hvad gør vi, hvis lysten helt er forsvundet.

Gratis webinar til jer